REALIZACIÓN DE FONDO DE PASARELA – JARDIN VERTICAL –